Drying Blanket, Tai O Fishing Village, Hong Kong 1980’s
Drying Blanket, Tai O Fishing Village, Hong Kong 1980’s
Drying Shrimp Paste, Tai O Fishing Village, Hong Kong 1980’s
Drying Shrimp Paste, Tai O Fishing Village, Hong Kong 1980’s
Gate, Tang Ancestrial Hall Hong Kong 1980’s
Gate, Tang Ancestrial Hall Hong Kong 1980’s
Dragon Head, Tang Ancestrial Hall, Hong Kong 1980’s
Dragon Head, Tang Ancestrial Hall, Hong Kong 1980’s
Deserted School Entrance,Tuen Mun, Hong Kong 1980’s
Deserted School Entrance,Tuen Mun, Hong Kong 1980’s
Deserted School Lane, Tuen Mun, Hong Kong 1980’s
Deserted School Lane, Tuen Mun, Hong Kong 1980’s
Deserted School Panel, Tuen Mun, Hong Kong 1980’s
Deserted School Panel, Tuen Mun, Hong Kong 1980’s
Deserted School Playground, Tuen Mun, Hong Kong 1980’s
Deserted School Playground, Tuen Mun, Hong Kong 1980’s
Wall, Tin Shui Wai, Hong Kong 1980’s
Wall, Tin Shui Wai, Hong Kong 1980’s
Sandbeach, Tin Shui Wai, Hong Kong 1980’s
Sandbeach, Tin Shui Wai, Hong Kong 1980’s
Oyster Field, Tuen Mun, Hong Kong 1980’s
Oyster Field, Tuen Mun, Hong Kong 1980’s
Drying Blanket, Tai O Fishing Village, Hong Kong 1980’s
Drying Shrimp Paste, Tai O Fishing Village, Hong Kong 1980’s
Gate, Tang Ancestrial Hall Hong Kong 1980’s
Dragon Head, Tang Ancestrial Hall, Hong Kong 1980’s
Deserted School Entrance,Tuen Mun, Hong Kong 1980’s
Deserted School Lane, Tuen Mun, Hong Kong 1980’s
Deserted School Panel, Tuen Mun, Hong Kong 1980’s
Deserted School Playground, Tuen Mun, Hong Kong 1980’s
Wall, Tin Shui Wai, Hong Kong 1980’s
Sandbeach, Tin Shui Wai, Hong Kong 1980’s
Oyster Field, Tuen Mun, Hong Kong 1980’s
Drying Blanket, Tai O Fishing Village, Hong Kong 1980’s
Drying Shrimp Paste, Tai O Fishing Village, Hong Kong 1980’s
Gate, Tang Ancestrial Hall Hong Kong 1980’s
Dragon Head, Tang Ancestrial Hall, Hong Kong 1980’s
Deserted School Entrance,Tuen Mun, Hong Kong 1980’s
Deserted School Lane, Tuen Mun, Hong Kong 1980’s
Deserted School Panel, Tuen Mun, Hong Kong 1980’s
Deserted School Playground, Tuen Mun, Hong Kong 1980’s
Wall, Tin Shui Wai, Hong Kong 1980’s
Sandbeach, Tin Shui Wai, Hong Kong 1980’s
Oyster Field, Tuen Mun, Hong Kong 1980’s
show thumbnails