Tinanmun Square, Beijing, 1980’s
Tinanmun Square, Beijing, 1980’s
Echo Wall, Beijing, 1980’s
Echo Wall, Beijing, 1980’s
Joint Tree, Beijing, 1980’s
Joint Tree, Beijing, 1980’s
Restaurant, Beijing, 1980’s
Restaurant, Beijing, 1980’s
Slogan One Parent, One Child, Beijing, 1980’s
Slogan One Parent, One Child, Beijing, 1980’s
Imperial Palace, Beijing, 1980’s
Imperial Palace, Beijing, 1980’s
Bride Photo Taking Store, Beijing, 1980’s
Bride Photo Taking Store, Beijing, 1980’s
Construction Site, Sais Heung, Shenzhen, 1980’s
Construction Site, Sais Heung, Shenzhen, 1980’s
Bookstore, Shenzhen, 1980’s
Bookstore, Shenzhen, 1980’s
Barber Shop, Sai Heung, Shenzhen, 1980’s
Barber Shop, Sai Heung, Shenzhen, 1980’s
Photo Studio, Sai Heung, Shenzhen,1980’s
Photo Studio, Sai Heung, Shenzhen,1980’s
Window Shopping, Shenzhen, 1980’s
Window Shopping, Shenzhen, 1980’s
Tinanmun Square, Beijing, 1980’s
Echo Wall, Beijing, 1980’s
Joint Tree, Beijing, 1980’s
Restaurant, Beijing, 1980’s
Slogan One Parent, One Child, Beijing, 1980’s
Imperial Palace, Beijing, 1980’s
Bride Photo Taking Store, Beijing, 1980’s
Construction Site, Sais Heung, Shenzhen, 1980’s
Bookstore, Shenzhen, 1980’s
Barber Shop, Sai Heung, Shenzhen, 1980’s
Photo Studio, Sai Heung, Shenzhen,1980’s
Window Shopping, Shenzhen, 1980’s
Tinanmun Square, Beijing, 1980’s
Echo Wall, Beijing, 1980’s
Joint Tree, Beijing, 1980’s
Restaurant, Beijing, 1980’s
Slogan One Parent, One Child, Beijing, 1980’s
Imperial Palace, Beijing, 1980’s
Bride Photo Taking Store, Beijing, 1980’s
Construction Site, Sais Heung, Shenzhen, 1980’s
Bookstore, Shenzhen, 1980’s
Barber Shop, Sai Heung, Shenzhen, 1980’s
Photo Studio, Sai Heung, Shenzhen,1980’s
Window Shopping, Shenzhen, 1980’s
show thumbnails